Отворен семинар на Фуутура: Спорт и Общество – СтоЛица на Спорта

Отворен семинар на Фуутура: Спорт и Общество – СтоЛица на Спорта

Сдружение Фуутура има удоволствието да ви покани на семинар с тема Спорт и Общество, който ще се проведе на 26.09.2018 г. сряда от 18:00 часа в центъра на град София, бул. Витоша 25

Семинарът е отворен и безплатен и би бил най-интересен и полезен за младежи с интереси в областите на спорта, здравословния начин на живот, социалните дейности, както и на други дисциплини (като икономика, география, туризъм, политика и международни отношения и др.), които имат преки връзки със спорта.

*Презентатори ще бъдат младежи с реален опит по засегнатите теми
*Имайте предвид, че местата в залата са ограничени
*Събитието ще бъде записано на видео и ще бъде споделено на по-късен етап в сайта на Фуутура
*Предвидена е и кратка кафе пауза около 18:45 часа
*Предвидено е и време за въпроси и споделяне на впечатления и личен опит от страна на гостите в края на семинара
*Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Сто лица на Спорта“, финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.

За повече информация и записване за тренинга – info@footura.com и 0887883980

Очакваме Ви!

ПРОГРАМА и засегнати теми (ще бъдат разширени в зависимост от разположението на нашия Дрийм тийм от презентатори)
1. Приобщаващ / Социален спорт. Какво е социален спорт?
2. Спортът в международните отношения / Спортът и целите за развитие на ООН до 2030 година
3. Спортът и икономиката
4. Спортът в политиките на ЕС
5. Професионален срещу масов / любителски / grassroots спорт
6. Представяне на Наръчника за Социален спорт
7. Представяне на възможности за спорт
8. Представяне на добри спортно-социални практики

Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Сто лица на Спорта“, финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г.

      

 

Attachment