MATCH Възможности за социално включване – трети бюлетин

MATCH Възможности за социално включване – трети бюлетин

SOCIAL INCLUSION OPPORTUNITIES

matchinclusion.eu                                               БЮЛЕТИН # 3

 

soccer

 

От 2014 г. около 1,8 милиона души са пристигнали на европейското крайбрежие [Върховен комисариат на ООН за бежанците ], бягайки от страната си, за да спасят от преследване, въоръжени конфликти и насилие. В същото време, крайно десни партии и крайно-дясни идеи постигат все повече и повече успехи в Европа. Тези партии използват в по-голямата част от времето антимигрантска реч, която поддържа предразсъдъците срещу мигрантите. Това води до нарастване на расизма и ксенофобията, които „играят ключова роля при изключването на мигрантите и нарушенията на правата в Европейския съюз“ [Европейска мрежа срещу расизма].

В този контекст е много важно да настояваме за промяна, да премахнем бариерите на расизма и социалните затруднения и да насърчим междукултурната визия в нашите общества.
По този начин спортът може да бъде добър отговор. От няколко години той се популяризира като универсален език, позволяващ да се преодолеят социалните и културните бариери, да бъде средство за мир и човешко развитие [ООН]. Европейският съюз също призна положителните ефекти от спорта, които могат да се разглеждат като „вдъхновяващо тържество на човешката мощ и благодат, която е всеобхватна, щедра и фундаментално мултикултурна“ [Бяла книга за спорта – 2007 г.].
Освен това спортът може да представлява добър фактор за включването на социално слаби групи, маргинализирани хора и хора, изложени на риск от дискриминация. Спортът и социалното приобщаване са един от приоритетите на ЕС, потвърден в новия работен план на ЕС за спорта (2017-2020), като една приоритетна област е насочена към „спорта и обществото“ и по-специално „социалното приобщаване, ролята на треньорите, образование в и чрез спорт […] „. Всъщност, според ЕС спортът може да бъде „изключително ценен в контекста на социалното приобщаване и интеграция“ и „да предостави възможност на маргинализирани и непривилегировани групи като мигранти и хора, изложени на риск от дискриминация, да взаимодействат и да се интегрират с други социални групи „. За тази цел бяха подчертани добрите практики (през септември 2016 г. Комисията публикува проучване за това, как спортът насърчава интеграцията на мигрантите в Европа) и вече са въведени някои инициативи (като #BeInclusive EU Sport Awards от 2017 г.).
Спортът може да бъде наистина мощен образователен инструмент и допълнение към това, което се прави на институционално равнище в насърчаването на различни ценности като толерантност, солидарност, сътрудничество и междукултурна визия за нашите общества. Чрез привличането на хора, които обикновено не взаимодействат, да се познават, да говорят, да споделят чувство за принадлежност, спортът може да бъде наистина полезен. Той позволява на тези хора, идващи от различни сегменти от населението, да преодолеят изказванията на омразата, които могат да се чуят около тях, и по този начин да се преборят с всякакви форми на предразсъдъци, расизъм и ксенофобия. Всъщност в нашите общества е от съществено значение да се насърчи обменът и диалогът между хората, защото това е пътят към предотвратяване на възникването на потенциални дискриминационни практики и към облекчаване на включването на маргинализирани хора като мигрантите. За тази цел е особено важно младежите от различни среди да бъдат включени, за да бъдат отворени за междукултурни идеи и за да станат посланици на призивите за толерантност.

Ето защо потенциалът на спорта като инструмент за обучение и приобщаване трябва да бъде оптимизиран, за да се преодолеят житейските препятствия и предизвикателства, пред които са изправени тези хора, чрез осъществяване на овластяващи програми и интевенции в интеркултурния диалог. Това означава също така да се подкрепят обучителите, треньорите при разработването на професионални умения и компетенции за управление на различията и напрежението и за осъществяване на процеса на включване на необлагодетелствано и маргинализирано население. Накрая е важно също така да се насърчава доброволчеството в спорта и да се насърчават маргинализираните хора да се включват в спортните клубове и в спортните дейности.

 

Това е целта на проекта MATCH – възможности за социално приобщаване, двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма „Еразъм +“, който има за цел да засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез дейности по насърчаване и увеличаване на участието в спорта.

От 6 до 21 юни 10 младежи от България, Холандия, Гърция, Босна и Херцеговина и Испания дойдоха в Палермо за дейността „Job-shadowing“. Тези младежи участваха в няколко спортни дейности, насочени към социално приобщаване и взаимно уважение заедно с местните жители, мигрантите, бежанците и търсещите убежище. Те се включиха активно в градското обновление на „Campo di Bocce“ в района на Албергерия, в откриването на събитието, което събра повече от 50 души, и в „Campo di bocce cup“, един от етапите на турнира Mediterraneo Antirazzista, исторически спортен и културен фестивал в Палермо. Те взеха активно участие и във финала на този турнир, където дадоха логистична и организационна подкрепа и подсилиха различните спортни дейности (по футбол, волейбол, крикет и ръгби), в които участваха повече от 100 спортни отбори. Те участваха и в осъществяването на откриващия и закриващия концерти, като финалния събра повече от 500 души. И накрая, те допринесоха за MATCH видео надпреварата, в която трябваше да създадат кратки видеоклипове, популяризиращи спорта, социалното приобщаване и взаимното уважение.


Video Mediterraneo Antirazzista

Match at Mediterraneo Antirazzista

MATCH job shadowing

КОМЕНТАРИ НА JOB SHADOWERS

 

„Не очаквах да видя огромни неща да се организират и да се правят по добър начин“. Адамс К. И., Бурунди и Гърция
„В бъдеще бих искал да комбинирам социологията и спорта по подобен начин. Бих искал да създам възможности и да достигна до хора, които нямат тези възможности.“ Адрия В., Испания

 

„Великолепни моменти“ Ебанда Исак Доминик Е., Камерун
„Много хора от различни социални групи трябваше да си сътрудничат и резултатът беше успешен. Чувствам се много горд, че участвах в Mediterraneo Antirazzista, защото те правят невероятна работа за деца от трудни квартали.“ Дертила Д., Гърция
„Свършихме чудесна работа!“ Дино Д., Босна и Херцеговина
„Искам да повторя тези 15 дни отново с тези страхотни хора.“ Азсуз Омар Н., Босна и Херцеговина
„Хареса ми да участвам в обновяването на общественото пространство, защото направихме нещо важно за общността. И ние го направихме за децата, за да се наслаждават хората на това място. Работата в екип, която имахме през тези дни беше перфектна – по отношение на комуникацията, на атмосферата, на всичко. Ако някой може да направи тези неща, светът ще бъде по-добър. Бих искал

 

 

Match Job Shadower

 

 

Visit our Facebook page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.