Кандидатствай за пореден ТОП спорт обмен с Фуутура – на о-в Крит

Кандидатствай за пореден ТОП спорт обмен с Фуутура – на о-в Крит

Сдружение Фуутура отново предлага на вашето внимание младежки обмен с основна тема Спорт и Социална интеграция – този път ще изпратим 8 младежи на 10 дневен обмен на популярната дестинация остров Крит, Гърция

Участниците ще бъдат настанени в хотел на брега, а всички спортни дейности ще се практикуват на Олимпийския стадион в Крит – на снимката към събитието, и ще бъдат водени от професионален спортен педагог.

Условия за кандидатстване и одобрение:
Можете да кандидатствате, като изпратите на английски език своето CV (със снимка, профил в поне една социална мрежа, телефон и имейл), както и средно по дължина мотивационно писмо (между половин и една страница на Word). Имейл за изпращане: info@footura.com

Одобрените ще бъдат уведомени лично и ще имат 10 дни да преведат административна такса в размер на 18 евро (Таксата се използва за администриране дейността на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращащата организация, съобразно ръководството на програмата „Еразъм +“. Също и като поет ангажимент и отговорност към проекта и активното участие в него от страна на участника./)След това одобрените ще получат информация за начина на групово пътуване и ще могат да си закупят самолетен билет.
При отпадане поради каквито и да е причини на даден кандидат, след като е бил одобрен, таксата не му се възстановява.
Групата ще бъде водена от лидер на Фуутура

Проектът е Младежки обмен по Еразъм + и имате стандартните възстановявания на разходите (до и от Гърция) – за тези от вас, които не са участвали досега на подобни обмени, това означава, че си заплащате билетите за отиване и връщане, а след около 2 месеца и при успешно завършени дейности, парите ви се възстановяват от организаторите от Гърция. Всеки участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass“ признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции. За повече информация –https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ .

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Ви информираме, че вашите данни няма да бъдат използвани за цели, различни от необходимите за осъществяване на организацията на проявата. Също така, данните на участниците, които кандидатстват и не са одобрени, ще бъдат изтрити своевременно след приключване на подбора на кандидати.

Where: Heraklion region, at the island of Crete, Greece.
Dates: 25 April – 5 May 2019
Who: 40 young people from 5 Southern European countries (Greece, Italy, Spain,Bulgaria, Romania)

Short description:

For 10 days those young people will get to know each other, and will participate in our rich program of activities, including workshops, discussions, group work, role-playing, simulations, outdoor activities,etc. about sport and physical activity. The methods that will be used throughout the exchange will be based on the principles of non-formal learning. During the exchange, active participation, intercultural dialogue, social inclusion of people with fewer opportunities and entrepreneurship and creativity of young people will be directly promoted .

Summary:

This youth exchange promotes the political, intercultural and social approach of sport as a means of discussion and socialization, as it proposes a practical way to introduce sport as a tool for social inclusion, youth involvement in society and the integration of people with fewer opportunities and second generation migrants, through teamwork towards a common goal – group sports.
The main objectives of the youth exchange to be organized are:
1. Sensitize young people on the importance of physical activity to maintain good mental and physical health and to promote an active and healthy lifestyle
2. Promote young people’s active participation, involvement and citizenship by highlighting the social and political aspect of sport as the collective effort to achieve a common goal, and stress out the importance of sport’s integrity, away from violent radicalization and extremism, intolerance and discrimination
3. Promote intercultural dialogue, tolerance, respect for diversity and the social inclusion of young people with fewer opportunities, and second-generation young migrants through team sports
4. To strengthen the personal and professional skills of young people through non-formal learning,youth work, volunteering and European mobility

Attachment