ООН с нова декларация за СПОРТА като фактор за устойчиво развитие

ООН с нова декларация за СПОРТА като фактор за устойчиво развитие

С глобалния си обхват и въздействието му върху общностите и по-специално върху младите хора, спортът може да донесе приобщаване и да даде възможност на хората по целия свят, заяви президентът на МОК Томас Бах

„Спортът като фактор за устойчиво развитие“: това е заглавието на резолюцията, приета днес от Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Той насърчава държавите-членки и съответните заинтересовани страни да подчертаят и да насърчават използването на спорта като средство за насърчаване на устойчивото развитие, като признават ролята на спорта и олимпийското движение.

Резолюцията беше приета по повод представянето на двугодишния доклад на генералния секретар на ООН за спорта за развитие и мир. Докладът призовава държавите-членки да продължат работата по спорта за развитие и мир на всички равнища, да насърчат съгласуваността на политиките и да насърчат съществуващите национални политики и програми, подкрепяни от правителството, които използват лоста на спорта като инструмент за социално или икономическо развитие и признава важната роля на МОК и спортните организации в тази област.

Програмата за устойчиво развитие за 2030 г., приета през 2015 г., изрично подчерта ролята на спорта за постигането на целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals SDGs). Сега с тази резолюция ООН повтори призива си към държавите-членки да се възползват от спорта за постигане на SDGs, работейки в сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително спортната общност, гражданското общество, международните организации и търговските дружества.

Резолюцията посочва „безценния принос на олимпийските и параолимпийските движения за утвърждаването на спорта като уникално средство за насърчаване на мира и развитието, по-специално чрез идеала на Олимпийското примирие, като се признават възможностите, предоставени от миналите олимпийски и параолимпийски игри“.

Тя потвърждава приноса на спорта за насърчаване на толерантността и уважението и овластяването на жените и младите хора, индивидите и общностите. Документът също така поставя акцент върху въздействието на спорта върху здравето, образованието, социалното приобщаване и борбата с корупцията, като се насърчават усилията на правителствата да се съсредоточат върху тези теми.

Също толкова важно е, че резолюцията отново подкрепя „независимостта и автономността на спорта, както и мисията на Международния олимпийски комитет в ръководството на Олимпийското движение и на Международния параолимпийски комитет в ръководенето на параолимпийското движение“ в опит да гарантира неговата универсалност.

Прочетете пълната резолюция тук

„Приветстваме резолюцията, одобрена днес от Организацията на обединените нации, тъй като тя потвърждава универсалността на спорта и неговата обединяваща сила за насърчаване на мира, образованието, равенството между половете и устойчивото развитие като цяло“, коментира президентът на МОК Томас Бах. „С глобалния си обхват и въздействието му върху общностите и по-специално върху младите хора, спортът може да донесе приобщаване и да даде възможност на хората по целия свят. Благодарение на ООН ние разполагаме със силен инструмент, който насърчава държавите и спортните организации да работят заедно и да разработят конкретни най-добри практики. Искаме Олимпийското движение да бъде движеща сила за устойчиво бъдеще за всички. „

Универсалността на спорта означава, че МОК и Олимпийското движение имат специална отговорност да насърчават устойчивото бъдеще за нашия свят. Ето защо устойчивостта е един от трите стълба на Олимпийската програма 2020, стратегическата пътна карта за бъдещето на олимпийското движение. МОК неотдавна публикува първия си доклад за устойчивост, който отчита постигнатия напредък по отношение на 18-те цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. във всички сфери на отговорност на МОК: като лидер на Олимпийското движение, като собственик на Олимпийските игри и като организация.

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------