Представяне

Представяне
Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е регистрирано сдружение с идеална цел и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот в обществото.

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ТУРНИРИ И СЪБИТИЯ                                                –   СПОРТ С КАУЗА

БЕЗВЪЗМЕЗДЕН СПОРТ                                                                                            –   СПОРТЪТ КАТО АЛТЕРНАТИВА

АМАТЬОРСКИ СПОРТНИ ПРОЯВИ ПО НЯКОЛКО ВИДА СПОРТ       –   ДА СПОРТУВАШ Е МОДЕРНО

БЕЗПЛАТНИ И ОТКРИТИ СПОРТНИ ДЕМОНСТРАЦИИ                           –   МОДЕЛЪТ НА ПОДРАЖАНИЕ

СПОРТНИ КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ                                                                   СПОРТЪТ ИЗГРАЖДА
СПОРТ И НАУКА                                                                                                               –    СПОРТНА ЛИТЕРАТУРА
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ                                                                                                          –   СОЦИАЛЕН СПОРТ
СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ                                                                                             –  УСЛОВИЯ
СПОРТНА ЕКИПИРОВКА                                                                                             – ПОДГОТВЕНОСТ
ЗДРАВНИ И WELLBEING ПРОГРАМИ                                                                          – ЗДРАВЕ И ТОНУС
РАБОТА С МЛАДЕЖИ                                                                                                    –ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

Attachment