Бюлетин MATCH – SOCIAL INCLUSION OPPORTUNITIES

Бюлетин MATCH – SOCIAL INCLUSION OPPORTUNITIES

SOCIAL INCLUSION OPPORTUNITIES

matchinclusion.eu


Уважаеми читателю,

Проектът MATCH възможности за социално приобщаване приключва и целият консорциум иска да благодари на всички, които са го следвали и подкрепили през цялото това време!
Пътят на MATCH се характеризира с много важни дейности, свързани със спорта, социалното приобщаване, градското обновяване и мобилността на хората.

Activities in The Netherland
Activities in Spain
Activities in Bulgaria

През последните месеци на проекта успешно бяха проведени различни дейности. Едни от дейностите, които трябва да бъдат споменати, са Антирасистките фестивали, разработени и приложени във всяка партньорска страна, с цел:

 • да развият знанията и уменията на треньорите за създаване на антирасистки фестивали
 • да популяризират концепцията за „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“
 • да допринесат за развитието на социалното приобщаване на бежанците, търсещите убежище и младежите в неравностойно положение
 • да насърчат здравия разум срещу расизма
 • да насърчат доброволчеството и социалната солидарност в спорта.

В края на всеки фестивал бе разработен и видеоклип, който събира всички преживявания от всеки партньор!

Моля, погледнете тук!

Watch the video now
Освен това, на 7 март беше организирано Публично събитие с цел разпространение на всички резултати и дейности по проекта. Публичното събитие се състоя в Атина и се характеризираше с два основни момента:
 • Публична конференция, на която присъстваха експерти от заинтересованите страни в областта на спорта, образованието и социалното включване
 • Турнир по футбол и церемония по награждаване: „MATCH финален турнир по футбол!“

Конференцията беше прекрасен повод да се говори за темата на проекта и постигнатото въздействие във всички страни-партньори. Освен това бяха споделени и резултатите от проекта, като беше обърнато най-голямо значение на Педагогическия наръчник.

Изтеглете тук наръчника на езика на всяка страна партньор!

Image

По време на конференцията беше организирана панелна дискусия на тема „Разнообразие и включеност: творчески граждани на Европа“.

Панелната дискусия бе проведена от различни експерти в тази област, като:

 •  Д-р Анастасиос Мараянис от Университета в Гринуич.
 • Михалис Афолаян от „Културен център АНАСА“
 • Аймилия Плати – автор на детската книга „Приказката с приказките“
 • Джовани Барбиери, проектен ръководител на миграционното звено на CESIE
 • Жан-Дидие Тотоу, президент на конгоанската общност в Атина и заместник-председател на Гръцкия форум на бежанците

Втората част на публичното събитие включваше участието на много хора и футболни отбори в „MATCH финален турнир по футбол!”. По време на това събитие участва и екип, „роден” в рамките и дейностите на MATCH. Екипът сподели ценностите на приобщаването, образованието и приятелството. Наистина вярваме, че това е голям резултат, постигнат от целия консорциум и всички хора и доброволци, които ни подкрепяха!

Activities in Bosnia

Job shadowing

Job shadowing Italy

Match social inclusion opportunities възможности за социално приобщаване е двугодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма Еразъм +, който има за цел да засили социалното приобщаване и равните възможности за бежанците и младите местни хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието им в спортни дейности.

Проектното партньорство включва 7 организации

 

Match partners

 

Facebook page – MatchEU project

Erasmus plus

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Attachment