Фуутура изпрати 8 участника на Младежки обмен на о-в Крит

Фуутура изпрати 8 участника на Младежки обмен на о-в Крит

Сдружение Фуутура изпрати и тази година група от участници на младежки обмен със спортна насоченост. Седемте младежи и тим лидера от Фуутура имаха възможността да участват в множество спортни и семинарни дейности в гръцкия курорт Ираклион, о-в Крит.  Дейностите се проведоха в рамките на 12 дни и бяха финансирани по програма Еразъм + и са част от проектите на Фуутура със социална насоченост, работа и овластяване на младежи, както и, разбира се – повишаване на спортно-двигателната култура

Участниците бяха настанени в хотел на брега на Критско море, всички спортни и семинарни дейности се проведоха на Олимпийския стадион в Крит, като повечето дейности бяха водени от професионални спортни педагози, с изключение на активностите, за които отговаряха самите участници – като част от повишаване на уменията им за работа и диалог в група, организационни и коминикационни качества. Българският тим водеше заниманията по футбол и лека атлетика, а също така и участваше активно и в другите дисциплини – като различни видове танци, спортове от Олимпийското и Параолимпийското движение и др.

Всички участници (от Гърция, Италия, Испания, Румъния и България) бяха поздравени от представители на общината и спортната общност в града, включително и от изтъкнати спортисти, както и получиха сертификати за участието си в различните дейности. Едни от най-важните придобити компетенции бяха свързани и с приобщаващата роля на спорта, като за целта участниците имаха специализирани уъркшопи, симулации, срещи с параолимпийски спортисти, дискусии и специализирани спортни занимания.

Сред другите цели на обмена бяха да се повишат:
– чувствителността на младите хора относно важността на физическата активност – за по-добро ментално и физическо здраве
– младежкото участие чрез подчертаването на социалните апекти на спорта като колективно усилие за постигане на обща цел, както и подчертаването на важността на спорта за интеграционни процеси, както и за превенция срещу радикализъм, нетолерантност и дискриминация
– междукултурния диалог, толерантност, уважение към различията и социалното включване на младежи с по-малки възможности, както и второ поколение мигранти (чрез отборните спортове)
– личните, социалните и професионални умения на младежите чрез неформални образователни практики и участие

Харесайте ни в социалните мрежи, за да сте информирани и за бъдещи наши инициативи
facebook – www.facebook.com/footura1
– #footura #фуутура
instagram – @footura
twitter – @footuraweb

Attachment