Фуутура с уъркшоп с тема Равни възможности за спорт

Фуутура с уъркшоп с тема Равни възможности за спорт

Сдружение Фуутура осъществи уъркшоп в рамките на проект PAIS – Насърчаване на активното включване на лица в неравностойно положение, изключени от редовното участие в масови спортни дейности, проведен на 09.07.2019 г. в София, България.

Проектът PAIS има за цел да насърчи активното включване на хора, неравностойно ангажирани в рекреационни и спортни дейности. Събитието имаше за цел да събере представители на организации, които имат отношение по темата, и да се обсъдят теми като равни възможности за спорт, както и конкретни идеи и предложения за бъдещи действия в тази посока.

Attachment