Спортът трябва да е безплатен за всички!

Спортът трябва да е безплатен за всички!

Има функции на държавата, които отличават развитите общества от развиващите се, и от неразвитите. Една от най-основните функции е отношението към децата и младежите, а на следващо място – и възможностите за социални дейности на хората в пълнолетна, вече активна и пенсионерска възраст. Наред със здравеопазването и образованието, спортът е онова, което действа превантивно за здравето и допълнително квалифицира и обогатява всеки – чрез неформалните образователни практики.

Сдружение Фуутура вярва, че обществото като цяло все повече разбира за положителните практики, които ние и доста други организации активно развиваме – базирани на безплатния, масов, благотворителен, образователен, терапевтичен и други видове спорт. А това разбиране несъмнено ще доведе и до все повече добри примери, ползватели, места за практикуване с преференциални условия и най-вече – все по-активна политика на държавно и местно ниво за още по-добри условия за спорт за всички.

Както и през последните 3 години, Фуутура отново подсигурява възможност за жителите и гостите на столицата – и най-вече на младежите в Студентски град, да оползотворят свободното си време, като практикуват 3 вида спорт напълно безплатно. Предишните издания на СБЛ бяха подрекепени от различни донори, но най-вече осъществявани със собствени ресурси на Фуутура. А пък безплатните спортни дейности, които сме предлагали през това време са финансирани по различни програми – на Столична община, по ОПРЧР, по международни инициативи и др.; също и чрез различни партньорства за промотиране на масовия спорт – като инициативите „Живей активно“, MOVE week, Европейски ден на спорта и др.

Сегашното пълно издание на Спортна Благотворителна лига (СБЛ) – с фиксиран календар и одобрена подкрепа за едногодишен период, стартира през месец май 2019 година. Заниманията по футбол, тенис и тенис на маса се водят от квалифицирани спортни инструктори, отворени са за хора от всяка възраст и се провеждат в Студентски град – на комплекс Бароко спорт и в Клуб 88 тенис на маса. Дейностите се осъществяват по проект на Сдружение Фуутура „Спортна Благотворителна лига“ с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund. По време на заниманията участниците са информирани за различни личностни и обществено-значими каузи, както и за начините за подкрепа към тях, като така се насърчават качества като дарителство, обществена ангажираност и солидарност – наред с традиционните за повечето спортове етика, морал, стремеж за усъвършенстване и развитие, възможност за социални контакти, приобщаване и нови приятелства и др.

Очаквайте следващите дейности  от  Календара  на Спортна Благотворителна лига  на 18 август