Фуутура с двумесечни отворени занимания за деца със специални потребности

Фуутура с двумесечни отворени занимания за деца със специални потребности

Сдружение Фуутура осъществи през месеците юни и юли отворени двигателни тренировки за деца със специални потребности (участваха над 30 деца). Специализираните занимания бяха осъществявани два пъти седмично съвместно с клуб „Актив спорт“ София, като децата имаха възможността да използват чудесно оборудваната зала на клуба, както и да бъдат напътствани от квалифицираните инструктори. Сред основните цели на терапевтичната работа беше децата да се развиват в двигателно и социално отношение, както и да повишат координацията и ориентацията чрез игри и упражнения и др.
Дейностите са продължение на ангажимента на Фуутура по темата с детския аутизъм, започнал през 2017 година, продължил чрез изпълнение на дейности по програма на ММС и с настоящите дейности по проект SPID AP, включващи аналитични, семинарни, научни и практични занимания. Предстоят и още по-специфични дейности и занимания до средата на 2020 година, като всички основни дейности протичат в синхрон с европейски организации от Италия, Швеция, Гърция и Португалия.

Проектът SPID-AP има за цел да подкрепи както включването в спорта на младежи с разстройства от аутистичния спектър (ASD), допринасяйки за подобряване на равния достъп и равни възможности в спорта, така и социалното включване чрез спорт, засилвайки приобщаващото участие на младите хора от спектъра на аутизма. Спортът и физическите дейности могат не само да подобрят общото благосъстояние, но също така могат да развият социални умения и комуникативността и да повишат самочувствието, помагайки на младите хора с аутизъм да се възползват от участие в обществото и да увеличат своята самостоятелност, според европейската Стратегия за хората с увреждания 2010-2020.

 

 

Attachment