Младежки обмен с 9 страни в Португалия с тема Младежко предприемачество

Младежки обмен с 9 страни в Португалия с тема Младежко предприемачество

Сдружение Фуутура набира 4-ма участници за Младежки обмен в Португалия
Място: Aldeia de S. Sebastião, между два национални парка, на 5 км. от Испания

Дати: 9-20 октомври 2019 г. (посочените дни са и дати на пристигане/отпътуване)
Настаняване: Еко бунгала с всички удобства +
wifi
Пътуване: До летище в Порто или Лисабон и след това влак
Участващи страни: Португалия, Гърция, Испания, Италия, Литва, Румъния, Гурция, Полша и България
Допълнителна информация: Българската интеркултурна вечер е веднага след португалската (на 12.08) и всеки от участниците трябва да предвиди храни/напитки/традиционни продукти, които да се представят.
Заложени са много културни прояви и визити (50 % от програмата) до музеи и замъци в Португалия, Гуарда, Саламанка (Исп.), Сиудад Родриго (Исп.) и др.
Всеки участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass“ признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции. За повече информация –https://www.youthpass.eu/en/youthpass/

Основната цел на обмена ще бъде мотивацията и овластяването на младежи, идващи от провинцията (но не само), да развиват своите предприемачески способности и идеи, които да се прилагат в по-малки населени места. Проектът е мотивиран от негативната тенденция в някои европейски страни за депопулация на малките населени места и особено – лиспата на младежи и различни инициативи в тях. Снимката не е илюстративна

Одобрени от комисия в минимален състав от Председателят на Фуутура, Председателят на Младежки клуб Фуутура, както и 1 член на УС на Фуутура ще бъдат 4 човека, като ще се опитаме да изберем приоритетно:
– 2 момичета и 2 момчета (18-30 годишни)
– младежи с визия по проблема и влияние (в социалните мрежи, в младежки организации и т.н.)
– младежи, произхождащи или живеещи в момента в
малки и/или планински населени места
– младежи, които са участвали в дейностите на Фуутура (напр. отворени и безплатни тренировки, семинари и др.)

Разбира се, избраните трябва и да са изпратили CV, мотивационно писмо*, да говорят свободно английски език, да са заплатили административна такса участие (18 евро**), да са свободни за посочените дати, да са готови да закупят самолетните си билети и след това да чакат възстановяване на парите в рамките на 2-4 месеца (до 360 евро транспортни разходи), както и да са готови да участват активно във всички дейности от обмена. Инфопак ще получат само одобрените младежи.
*
За изпращане на документи: info@footura.com. Краен срок за кандидатстване: 05.09.2019
**Таксата се използва за администриране дейността на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращащата организация, съобразно ръководството на програмата „Еразъм +“. Също и като поет ангажимент и отговорност към проекта и активното участие в него от страна на участника.
Групата ще бъде водена от лидер на Фуутура
Проектът е Младежки обмен по Еразъм + и имате стандартните възстановявания на разходите (до и от Португалия)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Ви информираме, че вашите данни няма да бъдат използвани за цели, различни от необходимите за осъществяване на организацията на проявата. Също така, данните на участниците, които кандидатстват и не са одобрени, ще бъдат изтрити своевременно след приключване на подбора на кандидати.

Project summary
Young people from rural / rural areas often do not have access to the same opportunities as young people in urban areas: whether in formal and non-formal education, or in contact with other cultures and therefore knowledge of the world – thus having greater difficulty in accessing experiences that enable them to acquire basic and transversal skills. Moreover, these young people often face economic hardship, which makes it even more difficult for them to access certain opportunities, including the opportunity to travel.

Goals:
This project comes up with the main objective of empowering young people from rural / rural areas in a logic of entrepreneurship and motivating them to be the agents of change that could reverse the depopulation of their regions. To this end, a Youth Exchange will be held which aims to bring together young people from various European countries, particularly young people from rural / inland areas, to discuss the issues affecting these areas and to find solutions together. During this activity, young people will make a set of visits to areas around the host city to discover the resources that can be harnessed in each location to create an entrepreneurial idea, while producing a tourist itinerary of the region. This will be an example of harnessing rural / inland resources that young people will be invited to replicate in their countries. Also defined as project objectives: equip young participants with transversal skills; give young people from rural / rural areas an opportunity to have an intercultural experience; use non-formal education to raise the notion of entrepreneurship in young people, while giving them greater knowledge

Attachment