Изнесени семинари, промотиращи Спорта като средство за социално включване

Изнесени семинари, промотиращи Спорта като средство за социално включване

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. Основната ни цел е да спомогнем за социалното приобщаване и равните възможности на младежите и хората в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на информираността, възможностите и участието им в социални и спортни дейности.

Бихме искали да ви поканим да участвате в нашите дейности, свързани със спорта и активния начин на живот, които ще се реализират в следващите месеци – Двудневни уикенд трейнинги на различни места в България с тема

Социално включване и равни възможности за спорт

– условно казано през първия ден ще се набляга на семинарните дейности, а през втория – на спортните и здравословните активности.

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

През последните 4 години Сдружение Фуутура активно работи с партньори от цяла Европа, за да могат да се създават и прилагат различни модели за приобщаване на младежи и хора в неравностойно положение (базирани на спорта и активния начин на живот).

Представяме ви основната програма, местоположения и дати за събитията, като ще представим подробна информация, както и лектори-фасилитаторите, на по-късен етап и на одобрените участници:

23 – 25 август Китен
21 – 22 септември – област Пловдив
октомври – област Враца
февруари 2020 – Разлог

Основна Програма на събитията (може да търпи известни промени):

Програма на семинарна част
1. Представяне на участници в семинара – организатори; гости от различни НПО, спортни клубове, социални предприятия, институции; участници
– Дискусия и въпроси
2. Въвеждане в темата за социално включване чрез спорт и рекреация. Включване на различните засегнати страни в подобряването на условията за спортни дейности
– Дискусия и въпроси

3.Онеправдани хора по отношение на двигателни възможности, по отношение на географска уседналост, по отношение на социално-икономическа зависимост, по отношение на липса на спортна инфраструктура и треньори/спортни клубове – за постигане на спортно майсторство и др.
– Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
4.Двигателна дейност и спортна и психологическа подкрепа при онеправдани хора – спортове, подходящи за различен тип хора и при различния тип негативни обстоятелства
Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
5.Добри практики от дейността на Фуутура и от други български и чуждестранни организации (вкл. и от партньорските организации по проекта)
– Дискусия и въпроси
6.Теоретично представяне на партньорските спортни клубове
– Дискусия и въпроси
7. Публично ангажиране и доброволчество по темите на Социално включване чрез спорт, Социалното предприемачество, Спортно-здравословни практики и др.
8. Връчване Сертификати за участие и добити компетенции

Програма на спортна част
Демонстрации и спортни игри по:
1. Общи физически упражнения
2. Тенис на маса/корт
3. Фризби
4. Футбол
5. Други
– Дискусия и (само)оценка

Можете да заявите своето желание за участие с кратко представяне и координати за връзка (вкл. Фейсбук профил) на info@footura.com

Дейностите се извършват по проект Promoting Active Inclusion of Disadvantaged Persons excluded from the regular participation into grassroots sports, съфинансиран по програма „Еразъм +“, в който Сдружение Фуутура е партньор за България.

Attachment