Спонсорство на Дейност

Фуутура Спонсорска програма – отворена за физически и юридически лица

Вашето име / лого ще се появява на сайта на Фуутура – начална страница, както и на презентациите ни и програми на събития

Ако искате вашето име или бизнес да бъде отличено, можете да се свържете с нас на имейл info@footura.com с посочени име или бизнес име, лого, уебсайт, контакти за връзка с вас и дейност, която желаете да подкрепите.

Издаваме Удостоверение и Свидетелство за дарение, както за физическо, така и за юридическо лице.

Спонсорство на Дейност от текущите ни програми

Административна дейност (вкл. такси към организации, към които членуваме, офисни и режийни разходи, транспортни разходи, свързани с дейността на сдружението, закупуване на канцеларски материали и допринасяне за закупуване на техника, други / !не включва разходи за заплати и други възнаграждения)

Младежки дейности (вкл. организиране на Спортно-здравословни семинари на различни места в България с основни цели информиране и овластяване на младежи, както и приобщаването им към спортните ценности)

Младежки клуб (развитие на клуба по отношение на повече информация и възможности, както и все по-активно включване на младежи. Осъществяване на все по-редовни Младежки срещи)

Календар от Отворени спортни дейности (безплатни спортни дейности по различни видове спорт)

Мобилно приложение (развитие на възможностите на мобилното ни приложение YOPPEE, както и привличане на повече потребители и захранването му с повече полезна информация)

VIP Club – стимулиране чрез различни награди и поощрения на участващите в нашите прояви спортисти – аматьори, както и младежи

Развитие на Маркетинг дейности, онлайн присъствие, крауфъндинг, спонсорство, дарителство и др.

Развитие на продуктовата гама на Фуутура

Развитие на секции СПОРТ и НАУКА, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ, СПОРТ и НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ и др.

Реализиране в по-голяма степен на текущи собствени инициативи на Фуутура – като Спорна революция, Спортна благотворителна лига и др.  ИЛИ реализиране на дългосрочни инициативи, които изискват по-мащабна подкрепа, като Спортна база на Фуутура.

Може също така да осъществим съвместна програма по ваша идея

  • Например за промоционални стоки и услуги, които предлага вашата фирма, насочени към членовете на Фуутура, членовете на Младежки клуб към Фуутура, участниците на наши събития и др.

При интерес можете да се свържете с нас на имейл info@footura.com