Пета международна среща по проект PAIS

Пета международна среща по проект PAIS

На 7 април 2020 г. се проведе поредната, пета среща по проект „PAIS – Насърчаване на активното приобщаване на лица в неравностойно положение, изключени от редовното участие в масов спорт“. София и Сдружение Фуутура трябваше да са домакини на партньорските организации от Македония и Италия, но поради сложната обстановка в Европа, срещата се проведе онлайн.

Екипът на Фуутура проведе тази среща с колегите от CEIPES Италия и с македонския екип на INSTITUTE DJANGO, за да се обобщят проведените досега дейности (с оглед основната цел на проекта – насърчаване включването на хора в неравностойно положение чрез спортни активности) и обсъждане на бъдещи стъпки също въз основа на промените, причинени от извънредната здравна ситуация.

Въпреки че спортните събития са забранени поради пандемията, партньорите обсъдиха възможностите да търсят алтернативни решения, които включват онлайн семинари, дискусии и кампании, за да се постигне целта на проекта. От Сдружение Фуутура уточнихме, че след проведените 3 от предвидени 4 спортни семинара за младежи, планираме вместо четвърти семинар (който трябваше да се състои в гр. Копривщица), да осъществим мащабна онлайн информационна кампания чрез различни източници – сайта на сдружението, социалните мрежи, Младежки клуб на Фуутура, мобилното приложение на Фуутура, имейл бюлетин към всички участвали и кандидатствали младежи и т.н. Чрез всичко това и чрез редовни публикации в посочените източници, ще достигнем директно до над 5000 младежи (в периода януари – юни 2020 г.)

Вижте още за предишните Уикенд семинари тук – https://footura.com/index.php/category/mladeji/

Беше обсъдено и текущото състояние на готвения писмен документ с препоръки за активно приобщаване, както и брошури – и двата вида документи са изготвени в сътрудничество между партньорите (въз основа на техния социално-икономически референтен контекст). Скоро те ще бъдат финализирани и ще бъдат създадени и онлайн версии, като ще бъдат преведени на националните езици на партньорските организации (български, италиански и македонски) и разпространени.

Следващата среща ще се проведе на 28 май 2020 г.

Дейностите се извършват по проект Promoting Active Inclusion of Disadvantaged Persons excluded from the regular participation into grassroots sports, съфинансиран по програма “Еразъм +”, в който Сдружение Фуутура е партньор за България.