Фуутура с първи WOW дейности по време на локдауна

Като част от местните дейности по проекта „WOW Europe“, Сдружение Фуутура организира открити тренировки за деца и младежи по няколко вида спорт – общо-физически упражнения, фризби и футбол в три населени места, както и общи упражнения – онлайн.

През периода на провеждане на тези събития в България (март – май 2021 г.) училищата не работеха и имаше много ограничения, свързани с движение, организирани спортни дейности по клубовете, спорт на закрито и др. Въпреки това – когато беше възможно да се тренира за участващите деца и младежи, и при спазване на ограничителните мерки, ние организирахме програма от спортни дейности в полза на местните общности, деца и младежи, които отчаяно се нуждаеха от тази спортна възможност.

Международният проект WOW Europe има за основна цел насърчаването на физическото възпитание и спорта, особено за децата от началните и средните училища, с помощта на изтъкнати спортисти – национални, европейски, световни и олимпийски шампиони. Чрез модела на подражание се цели насърчаване на децата да практикуват спорт и физическа активност, да водят по-здравословен начин на живот и да имат по-хармонично развитие – чрез осъзнаване на значението на физическата активност в ежедневието им, но и привличането им към спорта чрез насърчаване на участието им в спортни и физически дейности.

Attachment