Сдружение Фуутура вече е в Patreon

Сдружение Фуутура вече е в Patreon

От днес, 06.06.2021 година, Сдружение Фуутура представя своята работа и в Patreon – международна платформа за събиране на месечна подкрепа. Месечната подкрепа е изключително важна с оглед на устойчивостта на всяка организация, както и възможността да планира своята работа по най-добрия начин. С очакваната подкрепа ние ще можем да укрепим и разширим дейността си по отношение на нашите основни цели: Промотирането и създаването на повече възможности за младежко овластяване, спорт за всички, както и активени здравословен начин на живот.

Вижте повече тук – https://www.patreon.com/footura

Вече можете да ни подкрепяте месечно с избор от следните пакети:

9 K Gold Purity support = 5 долара на месец

10 K Gold Purity support = 10 долара на месец

12 K Gold Purity support = 15 долара на месец

14 K Gold Purity support = 30 долара на месец

18 K Gold Purity support = 54 долара на месец

Всеки пакет осигурява различни предимства и бонуси, описани в сайта на Patreon

Какво е Patreon?

В Patreon организациите дават възможност на своите фенове да станат активни участници в организационната работа, като им предлагат месечно членство. Организациите им дават достъп до ексклузивно съдържание, общност и прозрение за творческия процес. В замяна на това организациите получават свободата да вършат най-добрата си работа и стабилността, необходима им за изграждане на независима творческа кариера.

What’s Patreon?

On Patreon, organizations can let their fans become active participants in the organizational work by offering them a monthly membership. Organizations give them access to exclusive content, community, and insight into creative process. In exchange, organizations get the freedom to do their best work, and the stability they need to build an independent creative career.Вижте страницата на Фуутура – https://www.patreon.com/footura 

Attachment