Нормативна база

Закон за физическото възпитание и спорта – ZFVS_NEW

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта – pravilnik_zfvs

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Р. България 2012 – 2022 – Strategia_2012-2022

Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа – convencia_sreshtu_doping

Допълнителен Протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на  Съвета на Европа – dopalnitelen_protokol_konvencia_doping

Олимпийска харта – в сила от 01 септември 2004 г.olipmiiska_harta

Бяла книга за спорта – white.paper_bqla.kniga_sport_bg

План за действие „Пиер дьо Кубертен“ (придружаващ „Бялата книга за спорта“) – Action_Plan_white_paper

Вижте още полезна нормативна информация европейско ниво тук – https://ec.europa.eu/sport/libraries_en# 

Вижте още полезна информация на българско и европейско ниво тук – https://footura.com/index.php/category/pobeditel/worldsport/ 

Attachment