Евро 2021 – летни университети и практики за младежи

Евро 2021 – летни университети и практики за младежи

Летни училища: 

Портал за Летни училища в цяла Европа – www.summerschoolsineurope.eu/

Портал за Летни училища в цял свят – www.academiccourses.com/Summer-courses/

Портал за трейнинги и овучения в цял свят – https://www.shortcoursesportal.com/

Masaryk summer schools – https://www.muni.cz/en/admissions/summer-and-winter-schools

Delightful Istanbul Summer Program at IAU – https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/shortterm/incoming/Pages/Delightful-Istanbul-Summer-School.aspx 

Практики:

Програми в цял свят – https://www.goabroad.com/ 

Attachment