Атестация на Фуутура

Атестация на Фуутура

Радостни сме да съобщим, че Сдружение Фуутура постигна две нови много важни цели през тази година – кандидатстването и приемането на организацията в една от най-големите спортни асоциации в Европа – ISCA, както и завършване на процесите по регистриране, верифициране и вписане в Transparency register to European Parliament and European Commision. За нас е изключително важно да работим на високо ниво както по нашите проекти, идеи и инициативи, така и по отношение на административно-експертното ни развитие като организация.   

Така списъкът ни с ЧЛЕНСТВА И МРЕЖИ вече изглежда така:

– Регистрирация през септември 2013 г. в Софийски Градски Съд
– Лиценз на Министерство на правосъдието (ЮЛНЦ регистър, от 2013 г.)
– П
ререгистриране в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията (2019 г.)
– Лиценз на Министерство на младежта и спорта (Регистър на лицензирани спортни организации, от 2014 г. до 2018 г.)
– Членове на Национална мрежа Анна Линд България (от 2015 г.)
– Членове на Национална мрежа за децата (от 2017 г. до 2020 г.)
– Членове на Национален младежки форум (от 2017 г.)
– Членове на ISCA – International Sport and Culture Association (от 2021 г.)
– Членове на няколко други национални и международни мрежи и организации ( IDA, EILD, N-DSA-N, EUROCLIO, BEYONDSPORT, SKILLMAN, ACAN и др.)
– Верифицирана и препоръчана организация от GlobalGiving САЩ за 2016 и 2017 г.
– Верифицирана от NGO регистрите на Bridge, NGO advisor и др.
– Одобрена организация от Google gor Nonprofits Program
– ЕС верифицирана организация с OID и PIC
– Верифицирана и вписана организация в Transparency register to European Parliament and European Commision

Attachment