STEADY Action седмици в България

STEADY Action седмици в България

Какво би било ако всеки младеж със или без увреждане може да участва в спорт и да играе? Ами ако всеки младеж, включително мигранти, бежанци, хора от малцинствата, хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване, хора със зависимости, отдели един ден, за да отпразнува заедно спорта в Европа?
Утре – STEADY Action седмици в България:
Кой ще участва?
– 35-40 участници с различен опит и от различни социални групи
-15-20 представители на институции, неправителствен сектор, спортни и пара-паспортни организации и др.
Директория на дейностите:
– Дейности „Бъди готов, бъди стабилен (STEADY)“
– Уъркшоп
– Семинар „Спорт за хора с увреждания“
– Дискусии
– Демонстрация „Игра на баскин – баскетбол за хора с и без увреждания“
– Дискусия между представители на неправителствени организации, държавни институции и гости
– Развлечения и спортни дейности
– Неформални контакти по време на хранене, кафе паузи, почивки
– Анкети