Фуутура проведе първите приобщаващи спортни седмици

Дейности от STEADY Action седмици се проведоха в България в периода 25-26 септември, организирани от Фуутура:
Участваха над 50 участници с различен опит и от различни социални групи, както и над 20 представители на институции, неправителствен сектор, спортни и пара-паспортни организации и др.
Дейностите включваха няколко основни модула:
– Дейности „Бъди готов, бъди стабилен (STEADY)“
– Семинар „Спорт за хора с увреждания“
– Демонстрация „Игра на баскин – баскетбол за хора с и без увреждания“
– Дискусия между представители на неправителствени организации, държавни институции и гости

Ние потвърдихме за себе си и извлекохме като основни за участниците някои от ръководните принципи за нас, като например:
Спортът може да обедини и социализира.
Спортът дава възможност за развитие от всякакъв тип.
Спортът е мултидисциплинарен и има контакт с почти всички дисциплини.
Никога не е късно за нов и по -добър старт (на лично ниво чрез спорт и здравословен начин на живот)