5 километрово благотворително бягане с Фуутура

5 километрово благотворително бягане с Фуутура

Какво би било ако всеки младеж със или без увреждане може да участва в спорт и да играе? Ами ако всеки младеж, включително мигранти, бежанци, хора от малцинствата, хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване, хора със зависимости, отдели един ден, за да отпразнува заедно спорта в Европа?

В изпълнение на дейности по проекта STEADY – Сдружение Фуутура съ-органиира 5 километрово бягане с благотворителна цел и с цел да мотивира гражданите да спортуват и да живеят здравословно, да създаде равни възможности за различни онеправдани групи.

По този начин, по време на Европейската седмица на спорта, ние съ-организирахме събитие, което комбинира спорт, социално включване и благотворителност – нещо, което правим в дейността си от 2013 година, когато започнахме първите дейности на организацията.

Събитието се проведе на 26.09.2021 г. във Варна, Морска градина, а участие взеха над 150 варненци и гости от други градове.
Събитието като цяло имаше за цел да прокламира ясно съобщение: Спортът е за всички, без значение от възраст, пол, образование, произход, социален или здравен статус.

#BeActive #steady #footura

Attachment