Спортна статистика за България / Sports factsheets for Bulgaria

Спортна статистика за България / Sports factsheets for Bulgaria

Предлагаме ви спортна статистика, представена под формата на числа, инфографики, таблици и др., касаеща спортната активност на гражданите в Република България. Всички представени данни са извличани от официални източници, които също са посочени.

Persons with tertiary educational attainment — in sport employment: 43 % and in total employment: 32 %, 2016
Persons with tertiary educational attainment — in sport employment: 39 % and in total employment: 32 %, 2014

Attending live sport events at least once in the previous 12 months, by age group, 2015
16-29: 35 %
50-64: 10 %
Total:  18 %

Practising sport, fitness or recreational (leisure) physical activities at least once a week, by sex, 2014
Men: 17 %
Women: 6 %
Total: 10.8 %

File:T1 Practising sport, fitness or recreational (leisure) physical activities at least once a week, by age group, 2014.png

*Горепосочените данни са от изследване на Евростат, публикувано през 2018 г.
As no Eurostat data collection is devoted specifically to sport, sport statistics are derived from already existing EU surveys. Reflecting sport’s multidisciplinary nature, they currently cover:
• employment — data from the EU Labour Force Survey;
• international trade in sporting goods — COMEXT data;
• attendance at live sport events — data from the EU Survey on Income & Living Conditions (SILC) ad-hoc module;
• active engagement in sport and physical activity — data from the European Health Interview Survey (EHIS).


Prevalence (%) of adults carrying out vigorous- or moderate-intensity physical activity throughout the week, 25-64 y.o., 2007
Males: MODERATE INTENSITY: 57.3 %; VIGOROUS INTENSITY: 50 %
Females: MODERATE INTENSITY: 47.7 %; VIGOROUS INTENSITY: 34.7 %
Both sexes: MODERATE INTENSITY: 52.4 %; VIGOROUS INTENSITY: 43.3 %

Prevalence (%) of children and adolescents reaching the WHO recommended physical activity levels, 2011
CHILDREN 7–9 YEARS  /  ADOLESCENTS 10–13 / YEARS ADOLESCENTS 14–18 YEARS
MALES:             22.3         /           30.9                          /                      26.8
FEMALES:        16.5         /           20.2                          /                       11.9
BOTH SEXES: 19.5         /           25.7                           /                       19.0

*Горепосочените данни са от изследване на the European Commission (EC) and WHO Regional Office for Europe in the context of the implementation of the Recommendation of the Council of the European Union on promoting health-enhancing physical activity across sectors and the European Noncommunicable Diseases Action Plan 2012-2016.


Забележка: Възможни са печатни или друг вид неумишлени грешки от наша страна, като препоръчваме цялата информация да бъде верифицирана и от ваша страна, преди да се позовавате на нея със 100 процентова сигурност!„

Още полезни източници на информация по темата:

Eurostat. Your key to European statistics [online database].
Luxembourg: Statistical Office of the European Union;
2015 (June update) (http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database, accessed 3 July 2015).
2. Global recommendations on physical activity for health.
Geneva: World Health Organization; 2010 (http://
whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_
eng.pdf, accessed 15 July 2015).
3. National behavioral risk factor survey among population
aged 25–61, 2007. Bulgarian Journal of Public Health
2009;1(3):1–42 (http://ncpha.government.bg/files/Priloj_
br3_NacionProuzvane.pdf, accessed 18 July 2015).
4. Global status report on noncommunicable diseases 2010.
Geneva: World Health Organization; 2011 (http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/44579/1/9789240686458_eng.
pdf, accessed 18 July 2015).
5. National strategy for physical education and sports
development 2012–2022. Sofia: Ministry of Youth and
Sports; 2011 (in Bulgarian) (http://mpes.government.bg/
Documents/Documents/Strategii/Strategia_2012-2022.
pdf, accessed 18 July 2015).
6. National programme for the development of physical
education and sports 2013–2016. Sofia: Ministry of Youth
and Sports; 2013 (in Bulgarian) (http://www.strategy.bg/
StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=713,
accessed 18 July 2015).
7. Conception for promoting the development of sports for
all. Sofia: Ministry of Youth and Sports; 2014 (http://mpes.
government.bg/Pages/Documents/Concepts/default.aspx,
accessed 18 August 2015).
8. Government programme for the sustainable development
of the Republic of Bulgaria for the period 2014–2018.
Sofia: Government of Bulgaria; 2015 (in Bulgarian)
(http://www.government.bg/fce/001/0211/files/
Government%20programme%202014-2018_13.02.2015.
pdf, accessed 18 August 2015).
9. National program for prevention of chronic noncommunicable diseases 2014–2020 [website]. Sofia:
National Center of Public Health and Analyses; 2013
(http://ncphp.government.bg/en/news-2/868-nationalprogram-for-prevention-of-chronic-non-communicablediseases-2014-2020.html, accessed 18 July 2015).
10. Initiatives RHI Pazardzhik [website]. Plovdiv: Regional Health
Inspectorate; 2015 (in Bulgarian) (http://www.rzipz.net/
news.php?extend.251, accessed 18 August 2015).
11. National programs for 2010. National program “The school
– territory of the students” [website]. Sofia: Ministry of
Education and Science; 2015 (in Bulgarian) (http://mon.
bg/?go=page&pageId=13&subpageId=343, accessed 18
August 2015).
12. Sports clubs for health [website]. Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe; 2015 (http://www.euro.who.int/
en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/
activities/hepa-europe/hepa-europe-projects-andworking-groups/sport-clubs-for-health, accessed 18
August 2015).
13. Sport is a matter of health and lifestyle [website].
Sofia: Bulgarian Sports for All Association; 2015 (http://
sportforall-bg.org/en/, accessed 18 August 2015).
14. Commission staff working document. A monitoring
framework for the implementation of policies to promote
health-enhancing physical activity (HEPA), based on the EU
Physical Activity Guidelines Accompanying the document
Proposal for a Council Recommendation on promoting
health-enhancing physical activity across sectors. Brussels:
European Commission; 2013 (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0310&fro
m=EN, accessed 5 August 2015).
15. HEPA Europe (European network for the promotion
of healthy-enhancing physical activity) [website].
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2015 (http://
www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/
physical-activity/activities/hepa-europe, accessed 16 July
2015).

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------