Участие в заключителна конференция по проект STEADY

Участие в заключителна конференция по проект STEADY

Мениджърът на Фуутура по проект STEADY – Sports as a Tool for Empowerment of (Dis)Abled & Displaced Youth – взе участие в заключителна конференция по проекта, която се проведе в Атина, Гърция на 30 и 31 май 2022 г.

Събитието беше с международен мащаб – главно чрез участващите в консорциума делегации от България, Сърбия, Испания, Италия, Португалия и др., но имаше и сериозно местно значение, подкрено от Lefteris Avgenakis – Министът на спорта, Kostas Bakoyannis – Кмет на Атина, George Patoulis – Управител на област Атика, Georgios Stamatis – Генерален секретар за социална солидарност и борба срещу бедността в Министерството на социалните дейности, Leonidas Christopoulos – Генерален секретар по Дигитално управление и Dimitris Skalkos – Генерален секретар по Публични инвестиции.

Сдружение Фуутура изказва своите благодарности към домакините от Гръцкия параолимпийски комитет за поканата, както и за отлично проведените дейности, в които и ние можехме да участваме.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на проекта: www.steady-project.eu

Attachment