ОТВОРЕНО ПИСМО относно Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО относно Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.

ДО:

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н АНТОН ТОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н КОСТА СТОЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ИВАН ЧЕНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ДЕНИЦА СИМЕОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Уважаеми г-н Рашидов,
Уважаеми дами и господа председатели на парламентарни комисии, 

Национален младежки форумв качеството си на Национален младежки съвет на Република България, от името на своите организации членове заявява, че е време младежката политика, с оглед на своя хоризонтален характер и значимост в развитието на младите хора в Република България, да намери своето категорично място като приоритет в политическия дневен ред на страната.

В края на 2021 г. Европейската комисия обяви 2022 г. за Европейска година на младежта в стремежа си да подтикне държавите членки да предприемат решителни действия, които да помогнат на младите хора да преодолеят последиците от пандемията от COVID-19, която значително рефлектира върху техния живот, развитие и участие в обществените процеси.

Противно на този стремеж в края на 2021 г. Република България се озова в безпрецедентна ситуация, в която ресор „Младеж“ изпадна от структурата на Министерски съвет. Въпреки че тази „грешка“ бе поправена бързо в рамките на предходното 47-мо Народно събрание, проблемите на младите хора отново се изгубиха във водовъртежа от кризи през 2022 г., а младежката политика продължи да се лута без посока. Основната причина за това е една – Република България все още няма приета нова Национална стратегия за младежта, повече от 2 години след като предходната изтече и след като два пъти проектът на стратегия беше внесен за разглеждане от Народното събрание (46-то и 47-мо), но така и не намери място в дневния ред на народните представители, за да стигнем до 6-ти декември 2022 г., когато проектът на стратегия отново бе входиран, вече в 48-мото Народно събрание. През този период държавната политика за младежта се осъществява от централната и местната власт без изискуемите от Закона за младежта годишни планове за изпълнение на стратегията. Национален младежки форум многократно настоява за приемането на стратегията от 2020 г. до сега и подчертава, че “не става ясно, постигането на какви стратегически цели на държавната политика за младежта” обезпечават дейностите, осъществявани от началото на 2022 г.

Настоящата политическа несигурност, възможността Република България да посрещне новата 2023 г., подготвяйки се за нови избори и в този смисъл неясния хоризонт на 48-мото Народно събрание, създават предпоставката страната да изгуби още ценно време, което може да бъде използвано за създаване на възможности за пълноценно развитие и преодоляване на проблемите на 980 000 младежи в страната и заобикалящата ги среда.

Настояваме, в края на Европейската година за младежта 48-мото Народно събрание да поеме този решителен политически ангажимент, за който говори председателят на Европейската комисия, г-жа Урсула фон дер Лайен  през 2021 г., като в най-кратък срок разгледа в комисии и пленарна зала проекта на Национална стратегия за младежта.

Национален младежки форум в качеството си на Национален младежки съвет отново изразява подкрепата си за Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. и заявява готовност след приемането й да работи с отговорните институции за нейното ефективно прилагане на практика.

Нека годината на младите не приключва с поредно разочарование и пропуснати възможности!

Национален младежки форум /НМФ/ е най-голямата платформа на младежки организации в България, която включва в състава си 46 младежки организации от цялата страна и представлява над 100 хиляди млади хора. Основната мисия на организацията е да изведе на преден план ролята и значението на младежките организации и младежката политика в развитието и създаването на активни и компетентни млади хора, които могат да се реализират и допринесат за едно проспериращо общество. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум и е със статут на Национален младежки съвет на България. В дългогодишната си работа Национален младежки форум се застъпва за ефективното младежко овластяване и качествено младежко участие в обществено-политическите процеси на местно, национално и регионално ниво.

*Фуутура е член на НМФ от 2018 г. 

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------