Par-Olympia – олимпийско спортно събитие в Гърция 2023 за младежи с увреждания

Par-Olympia – олимпийско спортно събитие в Гърция 2023 за младежи с увреждания

Par-Olympia е лятно развлекателно и информативно спортно събитие за реализиране на разнообразно и приобщаващо общество чрез спорта. По време на събитието младежи с увреждания от цяла Европа ще имат възможност да се съберат с връстници, да учат и да се свързват под олимпийския дух в Атина, да развиват и практикуват физически, поведенчески и умствени умения, предизвиквайки себе си и един друг във физически дейности, движение, игри и спорт. Също така, в програмата като акцент е залегнало съвместното съжителство и толерантност в съвремнния мултикултурен свят, приемане и зачитане на многообразието, както и практикуване на миролюбиво лично поведение. Събитието ще бъде домакин на приблизително 250 участници (100 младежи с увреждания) от 12 европейски страни, сред които Гърция и България. Сдружение Фуутура е официален партнъор на Par-Olympia и ще изпрати 15 български участника. Продължителността ще бъде 7 дни и ще се реализира в периода 27.09 – 04.10. 2023 г.

Повече за събитието:

Par-Olympia има за цел да организира 7-дневно спортно събитие за младежи с увреждания (включително жени и момичета и мигрантски групи) за участие в спортни и физически дейности. Събитието ще има широко европейско измерение (14 организации от 12 европейски държави) и ще се фокусира основно върху областта на социалното включване чрез спорт.

Общата цел на спортното събитие Par-Olympia е да обучава, ангажира и вдъхновява млади хора с увреждания да участват в спорта, да усвояват нови житейски умения и да възприемат олимпийските ценности с цел улесняване на тяхното социално включване (Социално включване чрез спорт) в пост-ковид ерата.
Par-Olympia има за цел да постигне общата си цел чрез:
• Изследване на сложната връзка между съвременния спорт (включително елитен спорт за хора с увреждания и Параолимпийски игри, както и физическо възпитание и масови спортове), увреждания и други аспекти на по-широкото общество.
• Насърчаване на социалното включване чрез увеличени възможности за спорт
• Връщане към спорта и физическата активност в света след Covid чрез информирани, етични, приобщаващи дейности.
• Изпращане на любезни напомняния за важността на устойчивия и издръжлив подход към спорта и уврежданията.

Успоредно с това присъстващите треньори, доброволци и фасилитатори ще имат възможност чрез семинари
и сателитни дейности да подобрят уменията си за приобщаване. Сред целите на проекта е включване в и чрез спорта чрез предоставяне на пълно уважение, достойнство, ценност и принадлежност на всеки човек във всяка роля, която може да играе – спортист, треньор, длъжностно лице, администратор или зрител.

Събитието ще даде възможност на младежи и млади спортисти с увреждания да се срещнат, тренират и състезават заедно и също така да направи възможно треньори, доброволци и други да се срещнат и да увеличат своите знания за параспортовете. След това участващите организации ще създадат мрежа за укрепване, подкрепа и развитие на параспортовете в Европа в модел на некомерсиално събитие. Освен това, проектът подкрепя европейските ценности като уважение, равенство, права на човека и отваря здравите хора към положението на хората с увреждания.
За да подчертае горните цели, Олимпийският стадион в Атина (Олимпийски и Параолимпийски игри 2004 & Първите модерни Олимпийски игри 1896) е избран за спортното събитие, целящо пряка връзка с олимпийския дух.

Par-Olympia е едногодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма Еразъм +, който има за цел да засили социалното приобщаване и равните възможности на младежи с увреждания, на бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието им в спортни дейности.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на проекта: https://www.parolympia.com/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Attachment