12 младежи участваха на международното спортно събитие Par-Olympia

<span style=12 младежи участваха на международното спортно събитие Par-Olympia">

12 младежи от България, излъчени от Сдружение Фуутура, и над 250 младежи от 12 европейски страни със и без увреждания се докоснаха до международната спортна програма Par-Olympia. Всички те участваха в 12 параолимпийски спорта в приобщаваща среда, без чисто състезателен характер и с акцент върху уважението към разнообразието и положителното взаимодействие между всички. Младите хора участваха и в артистични, образователни и културни дейности и имаха уникалната възможност да се докоснат до гръцката култура. Също така като акцент бе залегнало съвместното съжителство и толерантност в съвремнния мултикултурен свят, приемане и зачитане на многообразието, както и практикуване на миролюбиво лично поведение.

Par-Olympia е рекреативно и информативно спортно събитие, насочено към разнообразно и инклузивно общество чрез спорта, подкрепено от програмата ErasmusPlus на Европейския съюз. В рамките на Par-Olympia, младежи с увреждания и такива без от цяла Европа имаха възможността да се срещнат с връстници от различни държави и да се насладят, учат и усетят олимпийския и параолимпийския дух в Атина. Те развиваха физически умения, като се предизвикваха в игри и спорт, учеха се да комуникират в мултикултурна среда, приемайки и уважавайки разнообразието и различията. Основната цел на Par-Olympia беше да образова, включи и вдъхнови младежи с увреждания да участват в спорта, усвояват нови умения за живот и приемат Олимпийските и Параолимпийските ценности. За да подчертае горепосочените цели, спортните обекти от Олимпийските и Параолимпийските игри в Атина 2004 г. бяха избрани за организацията на спортното събитие Par-Olympia, с цел директна връзка с олимпийския дух.


Паралелно с това присъстващите треньори, доброволци и фасилитатори имаха възможност чрез семинари и паралелни активности да подобрят своите умения в адаптираните спортове. Сред целите на програмата бе включване в и чрез спорта чрез предоставяне на пълно уважение, достойнство, ценност и принадлежност на всеки човек във всяка роля, която може да играе – спортист, треньор, длъжностно лице, администратор или зрител.

Програмата Par-Olympia с водеща организация Гръцкия параолимпийски комитет и подкрепена от Европейския съюз чрез програмата Erasmus+Sport, в по-широк смисъл не се ограничава само до спортния контекст. Това е многоизмерна приобщаваща програма със съвместно участие на младежи от 13 спортни организации от 12 европейски страни (Гърция, България, Хърватия, Кипър, Франция, Ирландия, Италия, Черна гора, Полша, Португалия и Сърбия).

Програмата Par-Olympia се проведе в спортните съоръжения на OAKA, като идеално място за вдъхновение и предаване на олимпийски и параолимпийски ценности на участниците. Историческата стойност на OAKA като място за провеждане на Олимпийските и Параолимпийските игри Атина 2004 и големият и разнообразен характер на спортни и други места го направи най-подходящото място за програмата.

   

Par-Olympia е едногодишен проект за съвместни партньорства, съфинансиран по програма Еразъм +, който има за цел да засили социалното приобщаване и равните възможности на младежи с увреждания, на бежанците и младите хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието им в спортни дейности.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на проекта: https://www.parolympia.com/

Вижте още от нашите Реализирани инициативи тук – https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

Attachment

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------