Фуутура с двама участници на тренинг курс Let’s connect в Букурещ

Фуутура с двама участници на тренинг курс Let’s connect в Букурещ

Фуутура се включи в двудневен тренинг курс, в рамките на който двама младежи, представляващи организацията, имаха възможността да посетят град Букурещ и да участват в богата и разнообразна образователна програма, която бяха предвидили организаторите на обмена от Mummert Alumni Association. “Let’s connect” е последният, в поредица от четири обучителни курса, посветени на развитието на комуникативни, колаборативни и лидерски умения у младежи от цяла Европа.

Обучението се проведе в периода 21-22 октомври, в град Букурещ, Румъния и в него взеха участие над 20 младежи от 4 страни – България, Румъния, Молдова и Сърбия. В рамките на тренинг курса младежите имаха възможността да се опознаят по-добре чрез различни задачи и упражнения, да дискутират различни казуси и да търсят решения за тях. Те, също така, бяха окуражавани да използват личния си опит, като пример и да работят заедно по предварително зададена тема. Обучението включваше широк набор от похвати за работа, сред които различни игри с карти, работа по групи, изработване и презентиране на идеи и решения и други инструменти за интерактивно обучение, характерни за сферата на Неформалното образование.

В свободното си време младежите успяха да се докоснат до румънската култура и характерния ритъм на Букурещ – един от най-големите градове на Балканския полуостров и своеобразен културен център в Румъния. Участниците в обучението имаха възможността да вечерят в традиционен ресторант, богато украсен и декориран с характерни инструменти от румънския бит и култура. Те успяха да разгледат и някои от основните забележителности, сред които сградата на румънския парламент, централната част на града, както и някои музеи, галерии, театри, паркове. 

Attachment