Отворена покана за рекламодатели, спонсори и партньори за 2024 година

<span style=Отворена покана за рекламодатели, спонсори и партньори за 2024 година">

Сдружение Фуутура набира предложения за комерсиални рекламодатели, спонсори и партньори за 2024 година. Молим заинтересованите страни да отправят всички свои предварителни запитвания и предложения на нашия имейл (info@footura.com).

Повече за нас: www.footura.com
Реализирани инициативи: https://footura.com/index.php/2015/10/07/realizirani-proekti/
Спортни турнири: https://footura.com/index.php/turniri/
Младежка дейност: https://footura.com/index.php/category/mladeji/ 
Атестация (членства и мрежи): https://footura.com/index.php/atestaciq/
Социални мрежи: https://www.facebook.com/footura1
https://bg.linkedin.com/in/association-footura-709b7b5a 
https://www.youtube.com/c/FootUra 

Финансово дарение води до 10 % намаление на положителния финансов резултат.
При дарение на вещи, разходът за дарение се равнява на тяхната балансова стойност.

Как партнъорството с нас би допринесло за вашия бизнес?
– Обвързвате се с коректна организация с над 10 годишна история и със стотици проведени инициативи със спортна и обучителна насоченост – спортни турнири, семинари, онлайн и физически кампании, международни младежки обмени, национални и международни проекти.
– Подкрепяте развитието на социалния сектор, по отношение развитието на спортно-здравословния начин на живот, масовия спорт, социалното приобщаване, неформалното обучение, ученето чрез преживяване.
– Получавате реклама на нашия уебсайт, както и регулярни публикации в социалните мрежи.
– Възможност за съвместни рекламни и промоционални инициативи, които рекламират вашия продукт, по време на нашите активности.
– Приемаме и предложения за постоянни намаления на ваши продукти / услуги, които да бъдат предлагани на нашите членове и участници на спортни активности.
– Съвместно ще обсъдим как да реализираме възможностите на партнъорството по най-добрия начин.

Как ще оползотворим дарението?
Ще покрием част или всички разходи, свързани с дейността на сдружението, вкл., но не само наем на офис и консумативи, наем на спортни зали и терени, наем на конферентни зали, наем или закупуване на спортно оборудване за дейността, закупуване на награди за участници, до 15 % разходи за административно-оперативни разходи, свързани със счетоводство, консултации, канцеларски материали, работа на сайт и обща публичност, маркетинг дейност, транспортни и др. разходи. Ще продължим работата си по развитие на организацията като социално предприятие със собствени марки и продукти. Ще продължим развитието на календара ни от благотворителни спортни събития чрез модела „Спорт с кауза“ (https://footura.com/index.php/category/blagotvoritelni-sportni-turniri/)

*Фуутура не изплаща заплати по трудови или граждански договори
**Фуутура ще дава периодични и финален отчет по отношение на изразходване на дарението

Предложенията трябва да бъдат изпратени преди 16:00 часа на 31 януари, като съвместната работа се очаква да започне средата на февруари.
За връзка с нас: info@footura.com / 0887883980

Attachment