Консултации

Консултации

Сдружение Фуутура извършва консултации за младежи относно:

допълнително образование

неформално образование

спортни възможности

здравословен и активен начин на живот

Консултациите се провеждат в офиса на Фуутура или в заведение в удобно за всички място и време.

Консултациите могат да включват от една страна възможности като младежки обмени в страната и чужбина, стипендии, джоб шадоуинг, обучителни курсове, стажове и др.
От друга страна консултациите могат и да са със спортно-здравословна насоченост, включващи информация за спортни събития, спортна екипировка, спортни и приключенски прояви, здравословни продукти и навици, други.

Attachment