Атестация

ЧЛЕНСТВА И МРЕЖИ:

– Регистрирация през септември 2013 г. в Софийски Градски Съд
– Лиценз на Министерство на правосъдието (ЮЛНЦ регистър, от 2013 г.)
– П
ререгистриране в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията (2019 г.)
– Лиценз на Министерство на младежта и спорта (Регистър на лицензирани спортни организации, от 2014 г. до 2018 г.)
– Членове на Национална мрежа Анна Линд България (от 2015 г.)
– Членове на Национална мрежа за децата (от 2017 г. до 2020 г.)
– Членове на Национален младежки форум (от 2017 г.)
– Членове на ISCA – Full member – International Sport and Culture Association (от 2021 г. – 2024 г.), Членове на ISCA – Mover (от 2024 г.)
– Членове на няколко други национални и международни мрежи и организации ( IDA, EILD, N-DSA-N, EUROCLIO, BEYONDSPORT, SKILLMAN и др.)
– Верифицирана и препоръчана организация от GlobalGiving САЩ за 2016 и 2017 г.
– Верифицирана от NGO регистрите на Bridge, NGO advisor и др.
– Одобрена организация от Google for Nonprofits Program
– ЕС верифицирана организация с OID и PIC
– Верифицирана и вписана организация в Transparency register to European Parliament and European Commision