Съдържанието на този уебсайт е собственост на Сдружение Фуутура и е със защитени авторски права; ползва се със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, както и съответните актове на Европейския съюз. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цялото съдържание от сайта в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Сдружение Фуутура и/или когато изрично е цитиран източникът, както и е добавен уеб адреса на източникът (www.footura.com). Сдружение Фуутура не носи отговорност за правописни греши и други възможни неточности, както и си запазва правото да редактира съдържанието на сайта по всяко време, без да уведомява предварително за това!