Дискусионен Форум “Изграждане на мостове за социално включване на младите хора”

2019-02-28 19:00 - 21:00

Какво е включване? Как да ангажираме млади хора в дейностите на нашата организация? Как да използваме спорта като средство за социално включване? Какво значи нашата организация да е “включваща”?

Отговорите на тези въпроси ще получиш на събитието “Включване за всички”, организирано от Български център за учене през целия живот и Footura Society / Сдружение Фуутура.

В първата част на събитието Footura Society / Сдружение Фуутура ще ни представят своя опит да използването на спорта като инструмент за социално включване. През последните 2 години те активно работят с партньори от цяла Европа, включително University of Sarajevo, за да ви представят Наръчника за социално включване чрез спорт и практически инструменти, които можете да интегрирате в своите дейности.

Във втората част от събитието Български център за учене през целия живот ще сподели повече за подхода на интерсекционалност (или още пресеченост) при работата с младежи и създаването на включваща среда. Освен това ще ви предизвикаме да погледнем как организациите, които представлявате да са по-включващи.

Можете да разгледате полезна информация от опита на двете организации в рамките на международни партньорства по програма Еразъм + тук:
https://matchinclusion.eu/
https://all-in-project.eu/

Ще завършим с неформална част, в която да споделим опит с останалите участници с напитка и малка почерпка. Очакваме ви!