Семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“

2019-10-19 12:00 - 2019-10-20 17:00

Семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“

Семинар в гр. Враца
19.10
.2019 – 20.10 2019Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване.

Бихме искали да ви поканим да участвате в семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“, който ще се проведе в Младежки център – Враца в периода 19.10.2019 – 20.10 2019. Включени са теми за спорта, активния и здравословен начин на живот и предприемачеството, редица спортни демонстрации, както и културно-туристическа обиколка.

Програма:
19.10.2019
12:00- 13:30 – Пристигане на участниците в Младежки център – Враца
13:30 – 17:00 – Семинарна част
17:00 – 17:30 – Кафе пауза
17:30 – 20:00 – Семинарна част
21:00 – Културна вечер с допълнителни дейности

20.10.2019
09:00 – 11:00 Тиймбилдинг игри, спортни занимания
11:00 – 13:00 Семинарна част
13:00 – 14:00 Кафе пауза
14:00 – 17:00 Тиймбилдинг игри, спортни занимания / Туристическа разходка, тиймбилдинг сред природата, екопътека, Хижата, Вратцата
17:00 – Отпътуване на участниците

Програма на семинарна част
1. Представяне на участници в семинара – организатори, домакини от Младежки център – Враца; гости от различни НПО, спортни клубове, социални предприятия, институции; участници
– Дискусия и въпроси
2. Въвеждане в темата за социално включване чрез спорт и рекреация. Включване на различните засегнати страни в подобряването на условията за спортни дейности
– Дискусия и въпроси
3.Онеправдани хора по отношение на двигателни възможности, по отношение на географска уседналост, по отношение на социално-икономическа зависимост, по отношение на липса на спортна инфраструктура и треньори/спортни клубове – за постигане на спортно майсторство и др.
– Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
4.Двигателна дейност и спортна и психологическа подкрепа при онеправдани хора – спортове, подходящи за различен тип хора и при различния тип негативни обстоятелства
Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
5.Добри практики от дейността на Фуутура и от други български и чуждестранни организации (вкл. и от партньорските организации по проекта)
– Дискусия и въпроси
6.Теоретично представяне на партньорските спортни клубове
– Дискусия и въпроси
7
. Публично ангажиране и доброволчество по темите на Социално включване чрез спорт, Социалното предприемачество, Спортно-здравословни практики и др.
8. Панел Здравословно хранене и активен начин на живот.
9
. Връчване Сертификати за участие и добити компетенции

Програма на спортна част
Демонстрации и спортни игри по:
*Общо-физически упражнения
*Стрийт Фитнес
*Фризби
*Футбол

*Тенис на маса

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

Условия за участие: Кратко мотивационно писмо до 12.10.2019 на имейл info@footura.com
За повече информация и въпроси: Телефон : 0877 883 980

През последните 4 години Сдружение Фуутура активно работи с партньори от цяла Европа, за да могат да се създават и прилагат различни модели за приобщаване на хора в неравностойно положение (базирани на спорта и активния начин на живот).