Семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“

2019-09-21 13:00 - 2019-09-22 17:00

Семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“

Семинар в с. Върбен, Пловдив
21.09.2019 – 22.09 2019

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване.

Бихме искали да ви поканим да участвате в семинар „Социално включване и равни възможности за спорт“, който ще се проведе в Къща за гости и спорт – село Върбен в периода 21.09.2019 – 22.09. 2019. Включени са теми за спорта, активния и здравословен начин на живот и предприемачеството. Къщата за гости е разположена в полите на Сърнена Средна гора (40 км от Пловдив) и е построена в най-съвременен стил, включващ сопортно игрище и две фитнес зали.

Програма:
21.09.2019 – 13:00- 14.00 – Пристигане на участниците в село Върбен
14.00 – 17:00 – Туристическа разходка, тиймбилдинг сред природата, посещение на язовир Арбовия
17.00 – 17.30 – Настаняване в къща за гости и спорт – село Върбен, кафе пауза
17.30 – 19.30 – Семинарна част
20:00 – 21:00 Вечеря
21.00 – Културна вечер с допълнителни дейности

22.09.2019
08:30 – 9:30 Закуска
9:30 – 11:00 Тиймбилдинг игри, спортни занимания
11:00 – 12:30 Семинарна част
12:30 – 13:30 Обяд
14:00 – 16:00 Спортни занимания
16:00 – Отпътуване на участниците

Програма на семинарна част
1. Представяне на участници в семинара – организатори; гости от различни НПО, спортни клубове, социални предприятия, институции; участници
– Дискусия и въпроси
2.
Въвеждане в темата за социално включване чрез спорт и рекреация. Включване на различните засегнати страни в подобряването на условията за спортни дейности
– Дискусия и въпроси
3.Онеправдани хора по отношение на двигателни възможности, по отношение на географска уседналост, по отношение на социално-икономическа зависимост, по отношение на липса на спортна инфраструктура и треньори/спортни клубове – за постигане на спортно майсторство и др.
– Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
4.Двигателна дейност и спортна и психологическа подкрепа при онеправдани хора – спортове, подходящи за различен тип хора и при различния тип негативни обстоятелства
Дискусия и примери. Идеи и работа по групи
5.
Добри практики от дейността на Фуутура и от други български и чуждестранни организации (вкл. и от партньорските организации по проекта)
– Дискусия и въпроси
6.Теоретично представяне на партньорските спортни клубове
– Дискусия и въпроси
7
. Публично ангажиране и доброволчество по темите на Социално включване чрез спорт, Социалното предприемачество, Спортно-здравословни практики и др.
8. Връчване Сертификати за участие и добити компетенции

Програма на спортна част
Демонстрации и спортни игри по:
*Общо-физически упражнения
*Фитнес
*Фризби
*Футбол
*Тенис на маса

Смятаме, че – вследствие на посочените дейности – можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

През последните 4 години Сдружение Фуутура активно работи с партньори от цяла Европа, за да могат да се създават и прилагат различни модели за приобщаване на хора в неравностойно положение (базирани на спорта и активния начин на живот).

Можете да заявите своето желание за участие с попълване на google формуляр ТУК – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc840bLl5OYRxGXQDCs0vRp7_Q5ei1mpzASMtrtlylprVPK_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1NAChy9kDPjsEBlxEYlHR4S3A6ElymjM7wb9hH-PHKFBWRLahb8oyI8KE