Семинар за организатори и доброволци за работа с хора от онеправдани социални групи

2018-03-09 17:00 - 2018-03-11 18:00

Сдружение Фуутура организира редица дейности, свързани с промотирането на Спорта като средство за социално включване. Сега организираме Семинар за организатори и доброволци за работа с хора със заболявания. Проектът On-Games, съфинансиран по програма “Еразъм +”, в който Сдружение Фуутура е партньор за България, изпълнява стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване чрез насърчаване прилагането на европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти.
Реализират се следните дейности:

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
насърчаване на участието в спортни дейности и развитието на европейските измерения в спорта
СПОРТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
промотиране на спорта като мощно средство в глобалната борба срещу онкологичните заболявания
СПОРТ ЗА ЗДРАВНО ПРОМОТИРАНЕ
насърчаване на физическата активност за подобряване на здравето за ангажиране и овластяване на отделните личности
Участниците в ONCOLOGY GAMES ще имат възможността да представят техните страни в не-състезателна спортна демонстрация

Ще бъде направено във всяка една страна също и обучение за треньори, организатори, медицински работници и доброволци в осъществяването на спортните дейности планирани са транснационални обучителни сесии за споделяне на умения, подходи и интервенционни модели на европейско ниво, за да се осигури безопасността и ефективността за участниците при планираните дейности – за България те бяха реализирани в периода януари – февруари 2018 година
• тренировки за участници ще се приложат национални тренировъчни сесии, за да се обяснят целите на проекта и да се подготвят участниците за спортните дейности, които ще се проведат по време на игрите – планира се за март – юни 2018 година
промотиране и информация по темите на проекта чрез конференции, семинари и изложби, които ще бъдат проектирани и изпълнени с подкрепата на медицински и спортни специалисти от страните партньори;
• Въвеждане на социални и здравословни ръководства за промотиране на спортни дейности сред онкологични пациенти.

Основната цел е да се засили социалното приобщаване и равните възможности за хора в неравностойно положение чрез насърчаване и увеличаване на участието в спортни дейности. Както и имплементиране стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване, като се насърчи прилагането на Европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти. Основната цел е да се демонстрира, че спортът помага в справянето с тези заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това с тази инициатива партньорските организации възнамеряват също така да повишат осведомеността по въпросите на спорта и здравеопазването на европейско равнище.

Бихме искали да ви поканим да участвате в предстоящия семинар, свързан със здравето, спорта и активния начин на живот. 

СЕМИНАР ЗА ДОБРОВОЛЦИ ONCOLOGY GAMES (ОНКОЛОГИЧНИ ИГРИ):
СЪДЪРЖАНИЕ:

Group discussion on what you need to organise
Organising people into groups, & teams
Organising teams for games
Introduce task to whole class
Groups plan session
Evaluation

Tournament organisation
Evaluation
Groups work within their committees to plan the tournament/event

Introduction to how we measure changes to our body when we exercise
Activity to investigate what happens when we exercise
Evaluation

Final Tournament or Event

 • Семинарът е отворен също и за посетители с интереси в социалното включване, спорта, здравето и медицината, както и хора, които биха искали да са доброволци в изпълнението на приложните дейности.
 • *Семинарът ще се провежда в зала в гр. София
 • *Възможни са промени в датите и часовете на провеждане на семинара, за което заявилите участие ще научат своевременно
  *За записване и допълнителни въпроси – info@footura.com
  Смятаме че, вследствие на посочените дейности, можем да предложим не само директни ползи за участниците, но и полезно участие за тях в социалния живот и създаване на нови контакти, приятелства и възможности.

  Проектът Oncology Games (Онкологични игри) е вдъхновен от опита на Леонардо Ченчи, президент на италианската асоциация Avanti Tutta, управлява се от TUCEP и е съфинансиран от Европейската комисия по програма “Еразъм +”.

  Проектът ще изпълни стратегиите на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и социалното приобщаване чрез насърчаване прилагането на европейските насоки за физическа активност в спортни дейности за онкологични пациенти.

  Основната цел на проекта е да докаже, че спортът помага в борбата с онкологичните заболявания по положителен начин и може да спомогне за подобряване на качеството на живот на пациентите. Освен това, с тази инициатива, консорциума също така има за цел да повиши осведомеността относно спорта и здравето на европейско равнище.