Социално включване и равни възможности за спорт

2019-07-09 19:00 - 21:00

Сдружение Фуутура продължава с една от фокус темите си – социално включване чрез спорт за хора в неравностойно положение и от уязвими групи

Календарът за срещи на живо между нашите членове, участници, младежи, приятели и партньори продължава със събитие на 09.07., вторник – отново в Зона 21 – ул. Христо Белчев 3.
ЗА КОГО?
Членове и приятели на Фуутура
Хора с интереси в спорта, социалното включване, доброволчеството и др.
Организации, работещи в младежките дейности, спорта, социалните дейности, солидарната икономика, институции и др.

ПРОГРАМА:
Регистрация на участниците – 18:45 – 19:15
Представяне на Сдружението. Представяне на участниците
Въвеждане в темата за социално включване чрез спорт и рекреация
Включване на различните засегнати страни в подобряването на условията за спортни дейности
Представяне на Специалния гост на събитието
Идеи, предложения, представяния, коментари и въпроси
Коктейлна част
Забележка: Събитието е безплатно и отворено за всеки
Очакваме ви!

През последните 4 години Сдружение Фуутура активно работи с партньори от цяла Европа, за да могат да се създават и прилагат различни модели за приобщаване на хора в неравностойно положение (базирани на спорта и активния начин на живот).

Ще завършим с неформална част, в която да споделим опит с останалите участници.

Очакваме ви!