Личната социална отговорност е копие на корпоративната социална отговорност, по отношение на застъпените ценности и отношения и отговорност към обществото.

За съжаление образът на богат човек в България е свързан с категории като непочтеност, измама, кражба, неморалност и др. не-красиви думи, но и една принципна уязвимост по отношение на духовните ценности. Именно личната социална отговорност е  една възможност за богатите хора да бъдат по-извисени в собствените си очи и в очите на обществото и да се намали по естествен път негативността към тях.

Личната социална отговорност, за разлика от корпоративната, не е свързана с утежняващи действия като планиране, проучване, отчет, документации и т.н. Тя е по-скоро изява на личното чувство за самоосъществяемост и покритие на зони на влияние (за не-романтиците и материалистите) и на помагане и вършене на добро (за романтиците и идеалистите). Това е изцяло лично действие, не е свързано с бизнес интереси и общи пари, време или усилие.

Да, точно така, ние формулираме Личната социална отговорност като персонална изява в полза на член от обществото или дори на част от обществото под формата на пари, време или усилие, което всеки може да прави всеки ден  – в зависимост от възможностите си!

Нашият екип планира в бъдеще да публикува примери и идеи за Лична социална отговорност – в различните й мащаби и възможности. Ето това също ще бъде една малка част от нашата Лична социална и обществена отговорност – в информирането на нашите читатели и приятели за възможностите и ползите и за двете страни (даващия и получаващия) при такава дейност.

Разберете повече за начините за Дарение към Фуутура

Разберете повече за нашите Проекти

Вижте всички наши събития

Вижте как нашите дейности се отразяват в медиите

Фуутура с продукти в Социалния магазин на България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НОВА ОРГАНИЧНА ТЕНИСКА ОТ ФУУТУРА – ЗА СПОРТ И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ТВОЯ Е!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Футуристичен Спортен Шоурум – разгледай, избери, поръчай и използвай със и за здраве!

 Директен Световен Избор за Спорт и Активен начин на живот !

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Become a Patron!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Описание Сума
Подкрепете Фуутура BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

--------------------------------------------------------------------

Регистрирай и получи подкрепа за благотворителен спортен турнир Т У К


--------------------------------------------------------------------