Съдържанието на този уебсайт, както и периодичното издание за спортна тактика и култура Победител, е интелектуална собственост на Сдружение Фуутура и не е позволено да бъде копирано или използвано (никоя част от него) без разрешението на администратор или на оторизиран орган на Сдружението.

Възможно е ползване и препечатване на отделни статии само при предварително изяснени условия.

Възможен е вариант с абонамент за получаване на последните публикации в седмичното издание Победител.

За контакт с нас,

моля използвайте нашия имейл footura@dir.bg или телефон 0887 883 980