Здравейте, бих искал да ви запозная накратко с нашето сдружение и с възможностите за сътрудничество и партньорство, които ние – като сдружение с идеална цел в обществена полза по закона за ЮЛНЦ, можем да ви предложим. Фуутура е учредена през 2013 година от група спортисти – непрофесионалисти. За нас практикуването на любимия спорт е много повече от привилегия, а обстановката в страната не позволява едно пълноценно изживяване на това спортно хоби. Затова ние създадохме Сдружение Фуутура и се надяваме да спомогнем както за подобряването на спортната среда като цяло в България, така и за подобреното физическо, психическо и спортно извисяване на всеки един наш член и приятел! За разлика от повечето организации, ние ясно дефинираме нашите цели – РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА.

Досега проведохме над 200 турнира и инициативи със състезателен, благотворителен и семинарен характер. За нас Спортът е социален феномен и означава здраве, равноправност, феър-плей, самодисциплина, личностно израстване и лидерство. Повече за дейността ни можете да откриете в сайта www.footura.com

Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на спортния живот като цяло, включително и в изтъкване на значимостта на спорта като превенция срещу много вредни навици, обездвижване и др. За тази цел ние работим в момента и планираме да стартираме и осъществим още серия от проекти, свързани с обучението на деца и юноши, популяризирането на спорта и активния начин на живот сред младежите, студентите, работещите хора, както и създаването на по-добри условия за развитието на аматьорския спорт – чрез собствени спортни клубове и др.

Още за Сдружение Фуутура:

Както можете да разберете, ние не се ограничаваме само с един проект, а желаем първо да покажем социалната значимост на спорта, а след това и да допринесем за осъществяването в необходимата степен на модела „Спортът е здраве“ – в партньорство с общински и държавни институции, частния сектор, обществени организации, международни партньори. Ние бихме искали да сме центробежната сила, около която да се завъртят всички възможни институции – за един широк процес на обществено-полезно и здравословно (психологическо и физическо) мислене и случване чрез спорта и неговите ценности!
Ето и част от нашите проекти, подредени по значимост и приоритет

– Фуутура Демо – организиране на благотворителни и демонстративни спортни прояви, чествания и фестивали в цяла България
– Спортни учебници и помагала – авторски учебник по спортен английски за деца и юноши (неиздаван) – алтернативен метод за заучаването най-вече на граматическите основи на английския език чрез приятна и разтоварваща форма – спорта, развиване на кампании по училищата и университетите за информираност относно ползите от спорта, създаване и целево разпространение на каталози, брошури и др. информационни носители.
– Школи по Футбол, Тенис и Тенис на маса – създаване на школи и обучение на деца до 16 години на тактика, техника и психика по уникални и авторски технологии и методи за посочените спортове
– Спортни отбори и състезатели – подкрепа на съществуващите спортни отбори и членуващите в Сдружението състезатели по различните видове спорт
– НОВИ ТАЛАНТИ – програма за откриване, оценяване, обучение (тактическо, физическо и психическо) и подкрепа на млади спортисти от над 10 вида спорт
– Фуутура спортна база – проект за финансиране (изграждане на нова, наем или закупуване на съществуваща) на многофункционална спортна база
Освен това вече направихме, кандидатстваме по проекти и планираме и редица проекти, подпомагащи спорта сред децата в неравностойно положение – спортни празници, събиране на спортни дрехи и аксесоари из цялата страна, кампании с едновременно благотворителен и спортен характер и други.

Подкрепата към нас – независимо дали е за конкретен проект или пък е принципна и постоянна, ще ни осигури възможността да реализираме програмите си, а нас вас ще осигури удовлетвореност, придържане към нормите на КСО, специално участие и позитивна реклама – и то сред целенасочена аудитория – най-вече хора в подрастваща и активна възраст, от двата пола, от цяла България, обичащи спорта и доброто оползотворяване на свободното време. Също така, подкрепата към нас се ползва с данъчни облекчения. Благодаря ви за вниманието!
Е. Методиев, Председател на УС
GSM: 0887 883 980 e-mail: footura@dir.bg web: www.footura.com