Сдружение Фуутура има двустепенно управление по Устав – Управителен съвет и Общо събрание.

Управителният орган и органът, през който минават всички текущи решения на сдружение Фуутура, е Управителния съвет. Той е съставен изцяло от млади хора с различни професии, но с еднакви интереси – спорт, здравословен начин на живот и принос към обществото.

Общото събрание, в което участват всички членове на УС и всички редовни членове на Сдружението, взема по-генерални решения, изисква и контролира работата на УС. Членовете на Фуутура са предимно активни млади спортисти или хора от спортните среди, за които спорта е ежедневие и любима област за развитие.

Списък на членовете на УС –

Списък на членовете на ОС –

1.  Е Методиев – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Информационните технологии

2. И Стаменков – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Образованието

3. А Найчев – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Услугите

4. Д Делчев – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Правото

5. А Ангелов – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Търговията

6. Я Захариев – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Правото

7. М Димитров – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Журналистиката

8. Х Георгиев – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Търговията

9. К Богев – f.logo1 – 

members
Член, занимава се в сферата на Правото